TECH - INSTAL

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

KOTŁY GRZEWCZE

Kotły centralnego ogrzewania zwane potocznie są piecami. Jednak w odróżnieniu od pieca, który wytworzone ciepło oddaje do otoczenia, kocioł oddaje ciepło substancji przenoszącej je, a podgrzane medium przenoszone jest w inne miejsce,
np. do grzejnika, gdzie jest wykorzystywane.

KOTŁY GRZEWCZE

Sprawdź propozycje naszego asortymentu!

Nowoczesne kotły grzewcze są automatyczne. Posiadają automatyczny podajnik paliwa i wentylator wdmuchujący powietrze do paleniska, oraz sterownik, sterujący działaniem wentylatora i podajnika paliwa. Ze względu na rodzaj spalanego paliwa, kotły dzielimy na piece napędzane na: węgiel w postaci ekogroszku, pellet, zrębki czy paliwo gazowe. Istnieją również kotły gazowe. 

Kotły Gazowe

Kotły gazowe możemy podzielić na kilka grup, w zależności od ich zastosowania. Istnieją kotły 1-funkcjowe lub 2-funkcjowe. Dodatkowo możemy je podzielić na konwencjonalne (tradycyjne) i kondensacyjne. Konwencjonalne są mniej wydane, ponieważ nie wykorzystują całej energii zawartej w spalanym paliwie. Chodzi głównie o parę wodną, która jest produktem spalania gazu, a w urządzeniach tradycyjny trafia bezpośrednio do komina. W kotłach gazowych kondensacyjnych natomiast para ulega skropleniu. Właśnie dlatego można odzyskać w niej zawartą energię cieplną. Oczywiście piece kondensacyjne są droższe, jednak mają przeciętnie o 15% wyższą sprawność od tych konwencjonalnych oraz zużywają mniej gazu.

Kotły Elektryczne

Wybór kotła elektrycznego jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku utrudnionego dostępu do sieci gazowej. Korzystanie z paliwa stałego jest mało komfortowe, a kotły na gaz płynny lub olej opałowy są drogie w eksploatacji. Instalacja elektryczna jest dziś dostępna w każdym domu. Ponadto koszty instalacji kotła elektrycznego są niewielkie. Koszty ogrzewania nie są duże przy dobrze ocieplonym budynku i akumulacji ciepła w tańszej taryfie energetycznej.

Pellet

Pellet to paliwo stałe w formie granulatu uzyskiwane z biomasy, przeznaczone głównie do spalania w indywidualnych jak i zbiorowych instalacjach grzewczych, może być spalany w kominkach do tego przeznaczonych. Pellet produkuje się z odpadów drzewnych, uprawianych w tym celu roślin, oraz odpadów i produktów ubocznych rolnictwa.  Pellet drzewny – powstaje ze sprasowania trocin, które powstają podczas prac tartacznych oraz innych działań związanych z obrabianiem produktów drzewnych. Drewno używane przy produkcji pelletu może być zarówno liściaste jak i iglaste. Istnieją również bardziej egzotyczne mieszanki pochodzące z drewna palmowego, skorupek kokosów czy nawet kłód i gałęzi. Pelletyzuje się też słomę i trawę łąkową, tworząc pellety trawne.

Pellet

EkoGroszek

Ekogroszek to nazwa handlowa określająca paliwo stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego przeznaczone do produkcji energii cieplnej w kotłach retortowych. Wytwarzany jest z wysokokalorycznego węgla o niskiej zawartości siarki, małej zawartości wody i substancji niepalnych oraz niskiej spiekalności. Dzięki temu podczas spalania wytwarzane ilości tlenków siarki są niższe niż w przypadku innych węgli, a po jego spaleniu pozostaje stosunkowo mało popiołu. Rozmiary ziaren w zakresie 5-25 mm pozwalają na stosowanie ekogroszku w automatycznych dozownikach węgla. Spalanie ekogroszku w zasilanych automatycznie palnikach retortowych, w porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach.

 

EkoGroszek