TECH - INSTAL

TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Ciepła woda użytkowa to podstawą w każdym domu, biurze czy firmie. Zazwyczaj optymalny poziom temperatury dla CWU to zakres od 55 do 60 stopni Celsjusza. Przy czym instalacja ta powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C. 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

Sprawdź propozycje naszego asortymentu!

Zasobnik CWU powinien być na tyle duży, by domownicy mogli swobodnie korzystać z ciepłej wody użytkowej, nawet wtedy, gdy zużywają ją w kilku miejscach jednocześnie. W praktyce, aby móc określić zapotrzebowanie na wodę w danym budynku mieszkalnym trzeba wziąć pod uwagę różne czynniki: liczba domowników, preferencje użytkowników dotyczące zużywania wody (czy wolą się kąpać w wannie czy pod prysznicem) oraz sposób wytwarzania ciepłej wody użytkowej. 

Cyrkulacja ciepłej wody użytkowej to ciągły obieg ciepłej wody w instalacji pomiędzy zasobnikiem czyli miejscem, gdzie jest ona podgrzewana, a punktami jej poboru wody (tj. umywalką, zlewem, wanną itd.). Omawiany obieg wymuszony jest przez pompę zwaną cyrkulacyjną. Wszystko po to, abyśmy mogli cieszyć się ciepłą wodą niemal natychmiast po odkręceniu kranu. Ograniczamy w ten sposób marnowanie wody, ponieważ domownicy w oczekiwaniu na wodę ciepłą nie upuszczają zimnej bezpowrotnie do kanalizacji. Ciepła woda użytkowa, może być zasilana energią cieplną z różnych źródeł. Każde z nich jest wyborem indywidualnym, uwarunkowanym rodzajem instalacji.

CWU Schemat

Pompy Ciepła do CWU

Inteligentna technologia, która wykorzystuje ciepło odpadowe lub ciepło z powietrza zewnętrznego jako bezpłatne źródło energii w celu uzyskania gorącej wody dla całego gospodarstwa domowego – tak właśnie działa pompa ciepła do cwu. Jeśli chodzi o produkcję ciepłej wody ze źródeł odnawialnych, pompa ciepła do c.w.u. jest szybkim i wygodnym rozwiązaniem. Często domowe piwnice są mimowolnie ogrzewane za pomocą kotła albo innych urządzeń elektrycznych, które emitują dużo ciepła. Zamiast marnować tę energię, pompa ciepła do c.w.u. przechwytuje ją. W rezultacie do 70% energii potrzebnej do przygotowania gorącej wody można pobrać z krążącego powietrza. Tak uzyskana energia służy do efektywnego ogrzewania wody użytkowej, a jej pobranie z pomieszczenia wpływa niezwykle korzystnie na osuszanie powietrza wewnętrznego, zabezpiecza przed wilgocią oraz pomaga zachować prawidłowy klimat budynku.

Kolektory i Panele Słoneczne do CWU

Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej stanowi coraz większy udział w całkowitych kosztach ogrzewania budynku. Potrzeby ciepła na cele ogrzewania zmniejszają się stale w nowych budynkach, wskutek wprowadzania coraz wyższych standardów izolacyjności cieplnej. Potrzeby na ciepłą wodę użytkową wynikają z kolei z potrzeb mieszkańców. Stąd zapewnienie niskich kosztów podgrzewania CWU jest istotne dla osiągnięcia niskich kosztów eksploatacji budynku. Kolektory słoneczne są przeznaczone do wytwarzania ciepła dla potrzeb podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), jak również okresowego wspomagania ogrzewania budynku i podgrzewania wody basenowej. Najczęściej jednak instalacje solarne znajdują zastosowanie dla podgrzewania CWU ze względu na prostotę układu i atrakcyjny koszt inwestycji.